Pomiar ryzyka stopy procentowej portfela obligacji

DV01 lub DVBP są to skróty od angielskiego Dollar Value of a Basis Point, czyli wartość cenowa punktu bazowego. DV01 pokazuje, o ile zmieni się cena obligacji w terminie do wykupu w reakcji na zmianę stopy zwrotu w terminie do wykupu o ...