Wpływ danych makroekonomicznych na rynki

Nonfarm Payroll Nonfarm Payroll to termin używany w Stanach Zjednoczonych odnośnie zatrudnienia poza sektorem rolniczym. U.S. Bureau of Labor Statistics przygotowuje comiesięczne dane dotyczące zatrudnienia w sektorach pozarolniczych ...

Hedge fund kontra exchange traded fund

Fundusze hedgingowe są rodzajem funduszy inwestycyjnych, nie ma ich jednak jednej, szeroko uznanej definicji. Na Wall Street panuje powiedzenie, że funduszem hedgingowym „jest wszystko co jest dwa i dwadzieścia”. Odnosi się to ...