Miedź jest jednym z najczęściej używanych metali na Ziemi. We współczesnym społeczeństwie miedź odgrywa istotną rolę w życiu codziennym. Jego właściwości fizyczne, podobne do złota i srebra, sprawiają, że doskonale nadaje się do szeregu zastosowań przemysłowych, w tym przewodów elektrycznych, hydraulicznych, dachowych i maszyn przemysłowych. Miedź jest miękka, giętka i plastyczna, oraz bardzo dobrze przewodzi ciepło i elektryczność. Jednak w przeciwieństwie do złota i srebra, miedź nie jest powszechnie postrzegana jako waluta. Dlatego cena miedzi jest znacznie niższa niż metali szlachetnych. Globalna podaż miedzi pochodzi głównie z podziemnych kopalń i z recyklingu produktów miedzianych.

Kontrakty
Kontrakty terminowe na miedź są notowane zarówno w USA (COMEX) jak i w Anglii (LME).

Kopalnie
Górnicy wydobywają miedź ze złóż rud znajdujących się w kopalniach podziemnych lub odkrywkowych. Wydobycie miedzi wymaga rudy, która może być rozdrobniona na drobny materiał. Miedź jest następnie oddzielana od materiałów odpadowych, a następnie rafinowana w procesie wytapiania. Chociaż miedź była używana przez ludzi od wielu stuleci, ponad 95% wydobyto po 1900 roku. Roczne wydobycie miedzi przekracza zwykle 19 milionów ton.

Najwięcej miedzi wydobywane jest w Chile (około 30% globalnej produkcji). Zaś kolejni najwięksi producenci (kraje) posiadają zaledwie po kilka procent udziałów w rynku.

Największe kopalnie miedzi w Chile
– Collahaus
– Los Bronces
– Escondida
– Codelo Norte

Całkowite zasoby miedzi w skali świata są ogromne, przez co trudno byłoby stwierdzić kiedy mogą się wyczerpać. Jednakże obecnie największym wyzwaniem przed firmami zajmującymi się wydobywaniem miedzi są jej topniejące złoża w wybudowanych w ubiegłym wieku kopalniach. Zaś pozostałe pokłady skalne są coraz to droższe w eksploatacji. Kolejnym czynnikiem działającym na wzrost cen miedzi są strajki w kopalniach, które są dosyć częstym zjawiskiem ze względu na niskie płace. Oczywiście największe znaczenie mają strajki odbywające się w Chile. Warto pamiętać, że podczas oczyszczania miedzi wyodrębniają się inne metale szlachetne takie jak srebro, czy platyna.

Główni producenci miedzi na świecie
1. Codelco
2. Freeport
3. Glencore
4. BHP Billiton
5. Southern Copper
6. KGHM
7. Rio Tinto
8. First Quantum
9. Antofagasta
10. Vale

Recykling
Przekształcenie starego złomu w rafinowaną miedź stanowi prawie 10% rocznej globalnej podaży i ponad 30% rocznej podaży w USA. Popyt na miedź systematycznie rośnie w miarę rozwoju globalnej gospodarki. Kraje rozwijające się zwiększyły swoje zapotrzebowanie na miedź, ponieważ ich potrzeby w zakresie infrastruktury uległy rozszerzeniu. Głównymi odbiorcami miedzi są Chiny, Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Japonia.

Zdecydowana większość zapotrzebowania na miedź pochodzi z następujących branż
1. Budownictwo – w budownictwie miedź znajduje zastosowanie w okablowaniu elektrycznym, czy hydraulice.
2. Urządzenia transportowe – doskonała przewodność miedzi sprawia, że ​​jest ona ważnym elementem w silnikach elektrycznych.
3. Produkty elektryczne i elektroniczne – układy scalone i obwody drukowane wykorzystują miedź ze względu na doskonałe właściwości przewodnictwa elektrycznego. Miedź znajduje zastosowanie również w elektromagnesach, lampach próżniowych, lampach katodowych i magnetronach w kuchenkach mikrofalowych
4. Produkty konsumenckie i ogólne – miedź ma silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zatwierdziła rejestrację niektórych stopów miedzi do materiałów przeciw mikrobiologicznych, w tym naczyń kuchennych, poręczy łóżka, poręczy ręcznych i klamek do drzwi. Miedź jest również używana w wielu instrumentach muzycznych.
5. Maszyny i urządzenia przemysłowe – miedź wykorzystywana jest w destylatorach do produkcji whisky oraz do produkcji szkła, grawerowania i drukowania.

Co napędza cenę miedzi
Poniższe cztery obszary stanowią największe determinanty cen miedzi:
1. Rynki wschodzące – ponieważ budownictwo stanowi tak ważną część popytu, rynki wschodzące są kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny miedzi. Szybko rozwijające się kraje, takie jak Indie i Chiny, gromadzą ogromne ilości bogactwa, gdy ich gospodarki rosną. W rezultacie mają rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę mieszkaniową i transportową oraz inne rodzaje budownictwa. Nic dziwnego, że Azja ma coraz większy udział w globalnym popycie na miedź. Cena miedzi może w dużym stopniu zależeć od zdolności tych krajów, a także innych wschodzących gospodarek, takich jak Brazylia, do dalszego wzrostu. Spowolnienie wzrostu w gospodarkach wschodzących prawie na pewno będzie miało negatywny wpływ na ceny miedzi.
2. Amerykański rynek mieszkaniowy – amerykańskie budownictwo wykorzystuje miedź w instalacjach elektrycznych, dachach, instalacjach hydraulicznych i izolacji. W związku z tym czynniki wpływające na popyt na mieszkania w USA, w tym dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, oprocentowanie kredytów hipotecznych, produkt krajowy brutto w USA („PKB”), czy dane demograficzne, odgrywają ważną rolę w określaniu popytu na miedź. Branża budowlana obejmuje prawie połowę miedzi w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na trendy na tym rynku, aby uzyskać wskazówki dotyczące przyszłych cen miedzi.
3. Zakłócenia w dostawach – kwestie polityczne, środowiskowe i dotyczące pracy mogą mieć duży wpływ na ceny miedzi. Ameryka Południowa produkuje znaczną część ogólnej podaży miedzi, szczególnie w Chile i Peru. Historycznie rzecz biorąc, kraje tego regionu czasami wybierały rządy, które znacjonalizowały przemysł wydobywczy, na przykład w Boliwii w 2007 roku. Takie zdarzenia mogą zakłócić dostawy i doprowadzić do wyższych cen. Wydarzenia takie jak strajki górnicze mogą również powodować przerwy w dostawach i wyższe ceny. Wreszcie wydarzenia takie jak trzęsienia ziemi i osunięcia ziemi mogą spowolnić wydobycie kopalni. Traderzy miedzi powinni zwracać uwagę na wiadomości geopolityczne i klęski żywiołowe, które mają wpływ na przemysł wydobywczy.
4. Substytuty – ekonomiczna zasada substytucji oznacza ryzyko inwestowania w dowolny towar, a miedź nie jest wyjątkiem. Gdy ceny wzrosną, kupujący będą poszukiwać tańszych substytucji, jeśli są dostępne. Tańsze metale, takie jak aluminium, zastępują obecnie miedź w kablach energetycznych, urządzeniach elektrycznych i urządzeniach chłodniczych. Nikiel, ołów i żelazo konkurują również z miedzią jako substytutem w niektórych branżach.

CME udostępniło poniższą infografikę odnośnie kontraktów na COMEXową miedź.

print
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − eight =