Często słyszę, że żeby zarabiać stosunek zysku do ryzyka każdej transakcji powinien być przynajmniej na poziomie 3:1. Jeden z największych i najsłynniejszych spekulantów Paul Tudor Jones często wspomina, że najlepiej jak jest na poziomie 5:1. Osobiście uważam, że to zależy. Ze względu na mój wiek mam niewielkie doświadczenie na rynku w porównaniu do osób które od 20-30 lat siedzą w branży zarządzania kapitałem. Mimo to w poszukiwaniu swojego miejsca próbowałem wielu strategii, rynków czy sposobów zarządzania ryzykiem. Teoretycznie transakcja giełdowa na której można zarobić tysiąc dolarów ryzykując dwieście jest warta podjęcia. Jednak niekoniecznie tak jest. Wszystko zależy od prawdopodobieństwa sukcesu danego zakładu. Jeśli szansa na sukces w powyższym przykładzie wynosi 10% to po 1000 takich transakcjach nasze konto zmaleje o 80000USD ( (100*1000) – (900*200) = -80000).

Aby lepiej zrozumieć prawdopodobieństwo wielkości przyszłych ruchów cen trzeba zrozumieć czym jest odchylenie standardowe (odchylenie standardowe nazywane jest również sigmą, ze względu na to, że w matematyce oznaczane jest małą grecką literą – σ).

Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. – Wikipedia

Prawdopodobieństwo szerokości rozrzucenia jest stałe i wynosi:
68% prawdopodobieństwa, że kurs znajdzie się w granicy jeden sigma
95% prawdopodobieństwa, że kurs znajdzie się w granicy dwa sigma
98% prawdopodobieństwa, że kurs znajdzie się w granicy trzy sigma

Aby obliczyć średnie odchylenie standardowe dla kursu produktu trzeba policzyć średnią cenę zamknięcia i podzielić przez liczbę badanych dni, dzięki czemu otrzymamy średnią cenę zamknięcia dla badanych okresów. Kolejnym krokiem jest ustalenie wariancji, czyli tego jak bardzo ceny zamknięcia odstawały od średniej. Aby to zrobić należy od średniej ceny odjąć wartości z poszczególnych dni i podnieść do potęgi. Jest też sposób dla leniwych, wystarczy skorzystać z Wstęg Bollingera, wskaźnika który wbudowany jest w większość platform tradingowych. Oscylator ten tworzy średnią opartą o ceny zamknięcia z ustalonego okresu, oraz dwie linie oddalone od średniej o dwa odchylenia standardowe. Jak rozumieć to w praktyce? Przy dużej liczbie badanych okresów powinno wyjść, że 68% dni zakończyła się ceną inną niż średnia o maksymalnie wartość jednej wariancji, a aż 95% dni powinno znaleźć się w przedziale cenowym oddalonym od średniej o maksymalnie 2 wariancje. Można to wykorzystać do ustalenia potencjalnego ruchu jaki wykona rynek oraz do ustawienia zlecenia stop loss, by nie zostać wyrzuconym przez zwyczajne wahania cen.

Style tradingu z mniejszym ratio
Day trading – według mojej opinii handel jednosesyjny jest możliwy jedynie zawierając pozycje na podstawie arkusza zleceń i taśmy, oraz statystyki. Niestety quantem nie jestem, więc mogę odnieść się jedynie do handlu na podstawie arkusza zleceń. Podejście z stop lossem dwóch sigm nie ma w tym przypadku większego sensu, ze względu na to iż często dzięki arkuszowi zleceń da się zmniejszyć stop loss do kilku ticków. Dla przykładu pokażę mój dziennik transakcji z okresu gdy szkoliłem się na day tradera akcji amerykańskich. Moja strategia polegała przede wszystkim na wykorzystaniu chwilowego momentum, po którym od razu zamykałem pozycję. Pozwalało mi to mieć ratio niecałe 1,5:1 i skuteczność transakcji oscylującą około 50% by regularnie zarabiać. Poniżej analiza dwóch tygodni mojego handlu, kiedy to przeprowadziłem 314 transakcji (zawarte są koszty transakcyjne). 

Znaczenie poszczególnych okien
Trady (+) – liczba tradów na których zarobiłem.
Trady (-) – liczba tradów na których straciłem. Jeśli otwarłem i zamknąłem pozycję po tej samej cenie to trade znajduje się tutaj, gdyż poniosłem koszty zawarcia transakcji.
Max profit – mój maksymalny zysk na 1 transakcji.
Max loss – moja maksymalna strata na 1 transakcji.
Score (+) – łączna kwota którą zarobiłem na zyskownych transakcjach.
Score (-) – łączna kwota którą straciłem na stratnych transakcjach.
Avg size – średnia wielkość transakcji.
Avg (+) – średni zysk z transakcji.
Avg (-) – średnia strata z transakcji.
BOT/SHORT – okna pod BOT oznaczają statystyki z pozycji długich, analogicznie statystyki pod SHORT oznaczają pozycje krótkie.

Jak widać nie potrzebuję tu ratio 3:1 by być skutecznym day traderem.

Pobierz dziennik transakcji

Swing trading – pójdźmy dalej, a co jeśli ratio będzie negatywne? To oznacza, że nie da się zarabiać? Nie do końca tak jest. Jeśli prawdopodobieństwo zysku jest znacznie większe niż ryzyko straty przy negatywnym ratio dalej jest szansa na regularny zysk. Obecnie handluję korzystając m.in. z strategii spreadowych są to produkty zazwyczaj mocno rangowe. Jednakże wykorzystanie charakterystyki produktów (duża rangowość) pozwala na przetrzymanie pozycji na stracie nawet dłużej, niż trzymany jest zysk, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena wróci do średniej.

Pokazuję na powyższych przykładach, że nie jest konieczne posiadanie ratio 3:1, 5:1, czy 0,5 do 1. Najważniejsze to by połączenie ratio wykorzystywanej strategii z prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku dawało wynik dodatni w dłuższym terminie.

print
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 19 =