DV01 lub DVBP są to skróty od angielskiego Dollar Value of a Basis Point, czyli wartość cenowa punktu bazowego. DV01 pokazuje, o ile zmieni się cena obligacji w terminie do wykupu w reakcji na zmianę stopy zwrotu w terminie do wykupu o jeden punkt bazowy. Służy do pomiaru ryzyka stopy procentowej. Wzór na DV01:
DV01 = cena początkowa – cena jeśli rentowność zmieni się o 1 punkt bazowy. Przykładowo jeśli cena początkowa wynosi 98, a nowa cena to 97.75 ponieważ stopy wrosły o 1 punkt bazowy to DV01 będzie wynosić 0.25.

DV01 jest związany z czasem trwania. Przykładowo na obligacjach $KO o czasie trwania 5.5roku:
5.5 x 0.01% = 0.055% zmiany
Więc jeśli obligacje kosztują $98 to:
0.055% x 98 = $0.53

Jak kontrolować swoje wystawienie na ryzyko stopy procentowej:
DVBP jest oszacowaniem posiadanego ryzyka stopy procentowej. W związku z tym można go wykorzystać do zarządzania ekspozycją na zmianę stopy procentowej. Niektóre firmy robią to, dając traderom maksymalne ryzyko DV01 przy którym mogą handlować. Na przykład limit, w którym ryzyko DV01 portfela nie może przekroczyć 100 000 USD. Traderzy zmniejszają swoją ekspozycję na DV01 jeśli spodziewają się wzrostu stóp procentowych, a zwiększają jeśli oczekują ich spadku.

Trader posiadający 10 milionów dolarów w 5 letnich obligacjach, by zarządzić ekspozycją swojego portfela na zmianę stopy procentowej może:
A) Sprzedać obligacje 5-letnie o wartości $10mln i zainwestować w 3-miesięczny depozyt którego DV01 jest znacznie niższe.
B) Sprzedać inne obligacje, przez co ryzyko stopy procentowej zmaleje.
C) Płacić stałe odsetki z tytułu swapu na stopę procentową, tak aby DV01 swapu i obligacji zapewniało niższe DV01 netto.
D) Sprzedać kontrakty na obligacje lub stopę procentową by ponownie zmniejszyć ryzyko stopy procentowej.

Wady DV01
Niestety DV01 jedynie pomaga w analizowaniu ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Zmiany w cenach rynkowych obligacji odzwierciedlają znacznie większą ilość informacji, a nawet znając DV01 nie wie się ile i jak krzywa rentowności się poruszy. Kolejną wadą DV01 jest to, że zakłada iż krzywa rentowności porusza się równolegle, co zwykle nie ma miejsca.

Handel pod spodziewaną zmianę kształtu krzywej dochodowości:
Czasami traderzy budują transakcje, w celu wykorzystania oczekiwanych zmian w kształcie krzywej dochodowości. Na przykład mogą oczekiwać, że krótkoterminowe stopy procentowe wzrosną, a stopy długoterminowe spadną.

Korzystając z obligacji 3-letnich i 5-letnich, jak można zbudować taki trade?
Kupuje się obligację 5-letnią i sprzedaje 3 letnią. Ponieważ dwie obligacje mają różne ryzyko DV01, które ma się równoważyć.

Aby obliczyć ryzyko dla wartego 10 milionów USD portfela 5letnich obligacji z kuponem 5%, gdy stopy procentowe wynoszą 5% przyda się kalkulator finansowy:
N = 5,00
I = 5,00%
PMT = 500 000
FV = 10 000 000

Naciśnij PV, a kalkulator da ci 10 000 000
Powtórz ćwiczenie, używając 5,01% jako stopy procentowej, I.
Kalkulator daje teraz 9 995 671,72 USD
Ryzyko DV01 wynosi $4,328.28.

Dla 3 letnich obligacji z kuponem 5%:
N = 3.00
I = 5.00%
PMT = 500,000
FV = 10,000,000
Ryzyko DV01 wynosi $2,722.73.

Więc jeśli kupiono obligacje 5-letnie za 10 milionów USD, to 3 letnich powinno się sprzedać:
4 328/2 722 (DV01 obligacji 5 letniej / DV01 obligacji 3 letniej) x 10 mln USD = 15,9 mln USD obligacji 3letnich.

Ryzyko stopy procentowej tych dwóch transakcji wynosiłoby zero.

print
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × four =