Podstawowe informacje o kakao
Kakao jest pokarmem pochodzącym z suszonych i sfermentowanych nasion rośliny Theobroma Cacao, co oznacza po grecku „pokarm bogów”. Kakao służy przede wszystkim do produkcji czekolady. Majowie po raz pierwszy uprawiali drzewa kakaowe ponad 5000 lat temu tworząc napój rytualny z ich nasion. Do XVII wieku popularność kakao rozprzestrzeniła się w całej Europie. Dzisiaj cywilizacje na całym świecie korzystają z kakao na tysiące sposobów. Przy rocznym spożyciu ziaren kakaowych na poziomie około 4,5 miliona ton, kakao jest ważnym towarem na rynkach światowych. Roślina Theobroma Cacao, która produkuje ziarna kakao, ma 30 stóp wysokości i posiada kolorowe kwiaty i białe owoce. Strąki kakao mają czerwonawo-pomarańczowe lub żółte zabarwienie i bardzo twarde skorupy.

Hodowcy stosują jedną z dwóch metod sadzenia roślin:
– sadzą młode drzewa między stałymi lub tymczasowymi roślinami, takimi jak drzewa kokosowe, czy bananowce. Te uprawy zapewniają cień dla młodych roślin kakaowca.
– rozrzedzają dojrzałe kakaowe rośliny i umieszczają młode drzewa pomiędzy starszymi roślinami.

Uprawa kakaowców
Najlepszy okres uprawy kakaowca to dziesięć lat, ale niektóre drzewa tworzą stronki przez dziesięciolecia. Strąki kakaowca rosną, w cztery do pięciu miesięcy. Każdy kakaowiec zawiera od 40 do 50 ziaren. Strąki kakaowca wyrastają z pnia i gałęzi drzewa. Czas zbiorów jest ważny, ponieważ ziarna zaczynają kiełkować, jeśli pozostaną na drzewie przez ponad trzy do czterech tygodni po dojrzeniu. Gdy dojrzeją, rolnicy wycinają owoce z drzew maczetami lub ostrymi nożami, wyciągają mokre ziarna i rozpoczynają proces suszenia i fermentacji.

Rodzaje kakaowców
Występuje w trzech głównych, różniących się aromatem odmianach:
Criollo – pochodzi z Ameryki Środkowej i Karaibów, jest najpełniejsza w smaku, niestety jest delikatna, trudna w uprawie i mało odporna na choroby, przez co najdroższa. Odmiana ta jest o czerwonych, białych lub żółtych owocach oraz jasnych ziarnach.
Forastero – stanowi około 80% światowej produkcji kakao. Jest również bardziej wytrzymała, o mocno czekoladowym, ale krótkotrwałym smaku, ma ciemnofioletowe owoce. Rośnie głównie we wschodniej i południowej Afryce.
Trinitario – krzyżówka Criollo i Forastero. Jest bardziej aromatyczna niż Forastero. Rośnie we wszystkich regionach, gdzie jest uprawiane kakao.

Główne sposoby wykorzystania kakao
1. Likier kakaowy – główny składnik czekolady i wyrobów cukierniczych
2. Kakao w proszku – używany jako składnik w napojach i deserach o smaku czekoladowym
3. Masło kakaowe – używany do produkcji czekolady, a także produktów kosmetycznych, takich jak krem nawilżający i mydło
4. Łuski kakaowe – łupiny strąków kakao i miazgi otaczające ziarna mają wiele zastosowań komercyjnych:
– Pasza dla zwierząt
– Składnik do produkcji napojów bezalkoholowych i napojów alkoholowych
– Produkcja mydeł
– Nawóz do kakao, warzyw i innych roślin
– Produkcja pektyn na dżemy i marmolady

Spread pomiędzy Londyńskim, a Nowojorskim kakao.
Historycznie Londyńskie kakao ma wyższą cenę niż to notowane w Nowym Jorku. Ma to swoje podłoże w fundamentalnej różnicy dwóch kontraktów. Londyńskie kontrakty bazują na dobrym jakościowo afrykańskim kakao, zaś Nowojorskie mają inną specyfikacje jakościową, pochodzącym przede wszystkim z południowej Ameryki i Indonezji. Historycznie Londyńskie kakao jest droższe od Nowojorskiego o średnio $100 na tonie. W ciągu ostatnich 20 lat Londyńskie kakao było tylko kilka razy tańsze od Nowojorskiego. Z drugiej strony nie jest dziwne rozszerzenie spreadu na rzecz londyńskiego o 200-300 dolarów.

Co może wpłynąć na zmiany w spreadzie pomiędzy Nowojorskim a Londyńskim kakaem
Oba rynki zaopatrywane są z różnych miejsc, powoduje to możliwość wystąpienia na jednym terytorium niedoboru kakao. Tak jak w 2018 roku, kiedy Ameryka zablokowała napływ Ekwadorskiego kakao, ze względu na panującą tam chorobę kakaowców.

Carry trade
Obecnie koszty magazynowania wynoszą mniej więcej 10-15 funtów miesięcznie. Powoduje to pewnego rodzaju wsparcie dla notowań spreadów kalendarzowych które bardzo często odbijają od poziomu 30 (dla 2 miesięcznych spreadów) i 30-45 (dla 3 miesięcznych spreadów). Jest to spowodowane tym, że od tych kwot zaczyna być opłacalny arbitraż – kupno kakao teraz, przechowanie go i odsprzedaż w następnych miesiącach.

Krzywa forward
Większą zmienność spreadów kalendarzowych można zaobserwować na Nowojorskim kakao, niż na Londyńskim. Spowodowane jest to różnicą w wartości dolara i funta. Ważną informacją tutaj będzie termin zbiorów kakao. Nasiona kakaowca zbiera się cały rok, jednak występują główne okresy zbiorów w których to pozyskuje się 80% surowca.
Na Londyńskie kakao mają wpływ przede wszystkim zbiory w Ghanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Kamerunie gdzie główny okres zbiorów wypada na okres od września do marca.

 na Charakterystyka Londyńskich butterfly’i (charakterystyka sporządzona na podstawie zachowania butterfly’i w ostatnich 10latach):
Największą zmienność mają butterfly’ie zawierające spread kalendarzowy z okresu większych zbiorów SEP-DEC i DEC-MAR. Zaś butterfly’ie łączące okres niskich zbiorów z okresem wyższych cechują się mniejszą rangowością.
Nowojorskie kakao pozyskiwane jest przede wszystkim z ameryki południowej, takich krajów jak Ekwador, gdzie okres głównych zbiorów przypada od marca od czerwca (okres ten odzwierciedlają spready kalendarzowe MAR-MAY i MAY-JUL). Tak samo jak przy Londyńskim kakao butterfly’ie zawierające spready MAR-MAY i MAY-JUL są najbardziej zmienne. Zaś połączenie ich z spreadami kalendarzowymi odzwierciedlającymi okres mniejszych zbiorów powoduje mniejszą rangowość fly’i.

Popyt
Głównymi konsumentami kakao jest zachodnia Europa (głównie Holandia, Niemcy) i USA. Zaś ponad połowa popytu generowana jest przez zaledwie kilka spółek. Do Big Chocolate jak się je nazywa należą przede wszystkim trzy przedsiębiorstwa: Cargill, Olam oraz Barry Callebaut. Fakty te powodują stały poziom popytu nawet w czasach kryzysu. Głównymi przetwórcami kakao na czekoladę również są 3 spółki: Mars, Mondelez i Ferrero Group.

Podaż
Prawie 70% produkcji kakao jest w rękach 3 państw co powoduje duże wahania podaży, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że są to kraje niestabilne politycznie. Przykładowo u największego producenta – Wybrzeża Kości Słoniowej wybuchają co jakiś czas konflikty społeczne których konsekwencją są zniszczone plantacje kakaowca oraz zatrzymania statków transportowych przez rebeliantów. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej sprzedają kontrakty na swoje uprawy już od 12 do 18 miesięcy w przód. Oznacza to, że gdy przyjdzie termin rozliczania kontraktów, będą oni musieć im sprostać, nawet pomimo niższej niż zakładana produkcji.

Najwięksi producenci kakao
1. Wybrzeże kości słoniowej = 35+%
2. Ghana = 20+%
3. Indonezja = 10+%
4. Kamerun ≈ 5%
5. Nigeria ≈ 5%
6. Ekwador ≈ 5%
7. Brazylia ≈ 5%
8. Reszta ≈ 10%

Cena kakao zależy przede wszystkim od tych sześciu czynników:
1. Klimat w krajach produkcyjnych
2. Cykl produkcyjny
3. Infrastruktura i transport
4. Preferencje konsumentów
5. Funt brytyjski i dolar amerykański

Wpływ warunków meteorologicznych i politycznych.
Najwięksi producenci kakao znajdują się w klimacie subtropikalnym którego charakteryzują skrajne warunki pogodowe. Susze i powodzie bardzo wpływają na ceny kakao z prostej przyczyny – po zniszczeniu kakaowców potrzeba aż 4-5 lat by otrzymać pierwsze owoce.
Ważne zjawiska pogodowe do śledzenia:
Harmattan – suchy i gorący wiatr przynoszący znaczny spadek względnej wilgotności powietrza nawet do 1%. Ma negatywny wpływ na plony, więc pozytywny na cenę.
El Niño – zjawisko pogodowe charakteryzujące się bardzo wysokimi temperaturami w strefie równikowej pacyfiku. Podczas El Niño duże ilości energii przenoszone są z oceanu do atmosfery, powodując krótkotrwały wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi.
La Nina – przeciwieństo El Niño, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie niskiej temperatury w strefie równikowej pacyfiku.
Ceny kakao mogą być bardzo zróżnicowane w wyniku doniesień z tego regionu. Niepokoje polityczne i obywatelskie mogą tworzyć spadki ilości dostaw, które prowadzą do gwałtownego wzrostu cen. Na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej doświadczyło politycznej korupcji i niestabilności od czasu ogłoszenia niepodległości. Wzrost napięć politycznych w tym kraju może znacznie ograniczyć podaż kakao.

Cykl produkcyjny
Cykl produkcyjny od sadzenia kakao do zbioru to wieloletnie przedsięwzięcie. Rolnicy muszą podejmować decyzje dotyczące produkcji roślin na długo przed osiągnięciem zysków z inwestycji. Czynniki, w tym przyszłe perspektywy cen, wpływają na wielkość produkcji. Ze względu na tak długi cykl wzrostu kakaowca, podaż kakao na rynku często nie może szybko reagować na zmiany popytu. Może to prowadzić do niedoboru kakao i wysokich cen.

Infrastruktura i transport
Kakao uprawiane jest przeważnie w zubożałych częściach świata z ograniczoną infrastrukturą. Kiepskie drogi i sprzęt transportowy powodują, że region jest podatny na zakłócenia w dostawach. Przykładowo nadmierny deszcz może prowadzić do znacznych opóźnień w transporcie kakao do konsumentów. Opóźnienia te mogą powodować niedobory zaopatrzenia i wyższe ceny. Co kilka lat występują spore problemy z terminowością dostaw, np. związane z strajkiem kierowców ciężarówek, lub tym podobne. Początkowo wpłynie to przede wszystkim na cenę fizycznego produktu, jednak jeśli dany problem z transportem może się przedłużać również wpłynie to na cenę kontraktów futures.

Preferencje konsumentów
Zmiany gustów konsumentów mogą wpływać na wielkość popytu na kakao. Przykładowo w wielu krajach zachodnich spożycie ciemnej czekolady rośnie z powodu pozytywnego rozgłosu na temat korzyści zdrowotnych. Ciemna czekolada wymaga więcej kakao niż czekolady mleczne. Bogactwo również wpływa na jej popyt, gdyż czekolada jest produktem uznaniowym.

Funt brytyjski i dolar amerykański
Kakao jest jednym z ostatnich towarów, które można sprzedawać w funtach brytyjskich. Kiedy funt słabnie, ceny na londyńskim rynku kontraktów terminowych rosną. Kakao jest również notowane na amerykańskiej giełdzie NYBOT, tu cena zależy od siły amerykańskiej waluty.

print
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + 15 =